<
Trang chủ » Tra từ
riches  
['rit∫iz]
danh từ số nhiều
  • sự giàu có, sự phong phú
  • của cải, tiền của, tài sản; vật quý báu
tài sản quốc gia
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt