<
Trang chủ » Tra từ
revolving  
[ri'vɔlviη]
tính từ
  • quay; xoay vòng
ghế/sân khấu quay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt