<
Trang chủ » Tra từ
revers  
[ri'viə]
danh từ, số nhiều revers
  • ( (thường) số nhiều) ve áo; cổ tay áo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt