<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rester  
nội động từ
 • còn lại
lâu đài chỉ còn lại những tàn tích
 • ở lại
Rester à Hanoï
ở lại Hà Nội
nằm lại giường
ngồi lại bàn
ở yên một nơi
 • lưu lại mãi, còn lại mãi
lưu lại mãi trong trí nhớ
tên tuổi người ấy sẽ còn lại mãi
 • vẫn (như) cũ
vẫn trung thành với bạn như cũ
vẫn ở nguyên chỗ
vẫn còn là bạn bè
vẫn còn trẻ
vẫn còn độc thân
 • kéo dài thời gian
kéo dài thời gian để làm một công việc
   • phải giữ bí mật điều đó chỉ hai ta biết thôi
   • dừng lại ở đấy
   • (thân mật) nó suýt chết
   • lời nói gió bay, bút sa gà chết
   • không ở yên tại chỗ, đi lại luôn
   • còn phải (làm gì)
   • quên bẵng điều muốn nói; chưng hửng không biết nói gì
   • (hàng hải) đi chậm hơn tàu khác
   • lãnh đạm, lạnh lùng
   • bị lãng quên, bị hỏng máy (xe)
   • tưng hửng
   • bỏ dở, không đi đến cùng
   • (thân mật) còn treo đấy, chưa thực hiện
   • dừng lại giữa chừng
   • không nuốt trôi được
   • không chịu nổi, không chịu đựng được
   • giữ nguyên bản chất của mình, giữ nguyên bản lĩnh
   • ăn ít ngon nhiều (thà ăn ít mà giữ được dư vị)
   • bị giết, bị thương nặng
   • không dùng được nữa
   • chết trận
   • ăn chưa đủ no
   • giữ lâu một cảm giác
   • (không ngôi) còn phải
tôi còn phải làm
   • không phải vì thế mà không
   • (thân mật) chết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt