<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reste  
danh từ giống đực
 • chỗ còn lại, phần còn lại, cái sót lại
số tiền còn lại
phần còn lại của cuộc đời; phần đời còn lại
 • một chút còn lại
một chút hy vọng còn lại
 • ( số nhiều) đồ ăn thừa; những thứ bỏ đi
 • ( số nhiều) hài cốt
 • (toán học) số dư
số dư của một tính trừ
 • những người khác
sống xa cách những người khác
   • vả lại, vả chăng
   • già mà đẹp; già mà còn duyên (phụ nữ)
   • mắc nợ
   • mang ơn (ai)
   • dư, thừa
có số tiền dư thừa
   • sửa cho ai một trận
   • vả lại, vả chăng
   • và vân vân
   • mắc nợ
   • mang ơn (ai)
   • và những thứ còn lại, và những cái khác
   • đánh nước bài cuối cùng
   • hưởng thụ những cái sắp mất
   • thì giờ còn lại
   • im lặng rút lui; không nài thêm nữa
im lặng ra đi
   • không thắc mắc gì nữa
   • sẵn sàng trả lời
   • không thua kém gì ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt