<
Trang chủ » Tra từ
restaurant  
['restrɔnt]
danh từ
  • nhà hàng ăn, hiệu ăn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt