<
Trang chủ » Tra từ
resort  
[ri:'zɔ:t]
danh từ
  • phương kế, phương sách
phương sách duy nhất của chúng tôi là báo cho cảnh sát biết
như là phương sách cuối cùng
việc này phải làm mà không dùng đến vũ lực
  • trung tâm nghỉ ngơi đại chúng; nơi nghỉ
nơi nghỉ mát ở bờ biển
nơi trượt tuyết
nơi dưỡng bệnh
Brighton là nơi nghỉ tuyệt nhất ở bờ biển miền Nam
  • khách sạn hoặc nhà khách cho những người đi nghỉ
nội động từ
phải sử dụng đến bạo lực
dùng đến bạo lực cách mạng
ngoại động từ
  • thường xuyên lui tới, hay lai vãng (nơi nào)
thường la cà các quán rượu
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt