<
Trang chủ » Tra từ
republic  
[ri'pʌblik]
danh từ
  • nước cộng hoà; nền cộng hoà
nước cộng hoà nhân dân
nước cộng hoà dân chủ nhân dân
  • giới
giới văn học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt