<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
repos  
danh từ giống đực
 • sự nghỉ, sự nghỉ ngơi
nghỉ ngơi chút ít
cho phép ai nghỉ ngơi
ngày nghỉ
sự nghỉ ngơi hàng năm (sự nghỉ phép)
 • (quân sự) tư thế nghỉ; lệnh nghỉ
 • (văn học) giấc ngủ
giấc ngủ ngàn thu
 • sự yên tĩnh, sự thư thái; lúc thư thái
việc đó làm cho hắn không còn chút thư thái nào
 • chỗ nghỉ, chỗ ngắt (trong khi đọc; trong câu thơ)
 • (hội hoạ) phần quang đãng (trong bức tranh); vẻ mặt tĩnh (của nhân vật trong tranh)
 • (kiến trúc) thềm nghỉ (ở cầu thang)
   • đứng im
   • bảo đảm, chắc chắn
công việc bảo đảm
   • trong thời gian nghỉ ngơi
đất trong thời gian nghỉ ngơi (không trồng trọt)
   • để yên, không quấy rầy
   • nhà nghỉ
   • lo lắng không yên
   • không ngừng, không ngớt
   • đất để nghỉ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt