<
Trang chủ » Tra từ
repent  
[ri'pent]
ngoại động từ
  • ( to repent of something ) cảm thấy hối tiếc hoặc đau buồn về cái gì mình đã làm hoặc không làm; ăn năn; hối lỗi
hãy ăn năn tội và xin Chúa rộng lượng tha thứ
anh ấy rất ân hận về hành động dại dột của mình
tôi ân hận vì đã quá rộng lượng với tên vô lại đó!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt