<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rentrant  
tính từ
  • lõm
(toán học) góc lõm
  • thụt vào được
(hàng không) càng hạ cánh thụt vào được
danh từ giống đực
  • (đánh bài) (đánh cờ) người kế chân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt