<
Trang chủ » Tra từ
rent  
[rent]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của rend
danh từ
  • chỗ rách ở trên vải, vết rách, kẽ hở
Mặt trời chiếu qua kẽ hở trong đám mây
  • sự trả tiền thường xuyên cho việc sử dụng đất, nhà cửa vườn tược, điện thoại, máy móc......; số tiền được thanh toán bằng cách này; sự thuê mướn
nợ tiền thuê ba tuần
sống trong một ngôi nhà không phải trả tiềnthuê
không thanh toán tiền thuê nhà có thể có nghĩa là bị đuổi khỏi nhà
trả tiền thuê đất canh tác cao/thấp
tiền thuê lại đang lên giá
sách thuê/hợp đồng thuê/người thu tiền thuê
      • có sẵn cho thuê
ngoại động từ
thuê nhà nghỉ của một cơ sở dịch vụ
anh có cái viđêô ấy hay anh đi thuê?
      • cho thuê
Ông Hill cho chúng tôi thuê nhà này với giá 500 đô la/tháng
anh cho tôi thuê chiếc ti vi này chứ?
nội động từ
toà nhà này cho thuê với giá 5000 đô la/năm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt