<
Trang chủ » Tra từ
remedy  
['remədi]
danh từ
  • ( remedy for something ) phương thuốc, thuốc cứu chữa hoặc làm giảm bệnh tật
phương thuốc dân gian chữa cúm, đau răng, chuột rút
tôi thường dùng thuốc nam
cách điều trị đó dường như còn tệ hơn cả bệnh tật
  • biện pháp chống hoặc loại bỏ cái gì không mong muốn; biện pháp cứu chữa
tìm biện pháp khắc phục tình trạng bất công
      • không cứu chữa được; vô phương cứu chữa
ngoại động từ
  • cung cấp biện pháp cứu chữa đối với cái gì không mong muốn
khắc phục sự bất công, các sai lầm, sự thất thoát, sự kém hiệu quả
tình thế đó không thể cứu vãn được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt