<
Trang chủ » Tra từ
remain  
[ri'mein]
nội động từ
  • còn lại
còn nhiều việc phải làm
  • vẫn, hoàn cảnh như cũ
tư tưởng của ông ta vẫn không hề thay đổi
tôi luôn luôn vẫn là người bạn chân thành của anh (lời nói (thường) có ở cuối một thư)
  • còn để
  • ở lại chỗ cũ, ở lại; giữ nguyên (vị trí, tình trạng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt