<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
religieuse  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • bánh chồng
  • nữ tu sĩ; người đàn bà đi tu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt