<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
relever  
ngoại động từ
 • dựng lên, nâng lên, đỡ dậy
đỡ một em bé dậy
dựng chiếc ghế đổ lên
 • dựng lại (cái đổ nát)
dựng lại bức tường
 • nâng cao lên
nâng sàn nhà cao lên
 • vén dài lên
 • ngẩng lên
ngẩng đầu lên
 • (hàng hải) trục lên (tàu đắm)
 • tăng, gia tăng
tăng giá hàng
tăng lương
tăng thuế
gia tăng dũng khí
 • tô nổi lên
tô nổi một bức vẽ
 • chấn hưng
chấn hưng công nghiệp
 • nâng cao (giá trị), tôn lên
lao động nâng cao con người
trang sức tôn vẻ đẹp lên
 • nêu lên
nêu lên một lỗi lầm
 • đánh dấu
đánh dấu các lỗi trong bài văn
 • đập lại
đập lại một lời xúc phạm
 • chép, ghi
ghi một địa chỉ
ghi công tơ
 • nhặt; thu
nhặt chiếc khăn tay
thầy giáo thu bài
 • thay phiên
thay phiên người gác
 • huyền chức, cất chức
cất chức ai
 • giải cho
giải lời thề cho ai
 • làm cho tăng vị, gia thêm vị cay
gia thêm vị cay cho nước xốt
   • nhận lời thách thức
   • trấn an tinh thần
nội động từ
 • mới ra khỏi, mới dậy
mới ốm dậy
 • thuộc quyền, thuộc phạm vi, phụ thuộc
đất phong thuộc quyền một lãnh chúa
thuộc thẩm quyền của ai
bệnh thuộc phạm vi thầy thuốc tâm thần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt