<
Trang chủ » Tra từ
reel  
[ri:l]
danh từ
 • guồng (quay tơ, đánh chỉ)
 • ống, cuộn (để cuốn chỉ, dây câu, phim...) (như) spool
một ống (cuộn) chỉ sợi
một cuộn phim gồm có tám cuộn
 • (kỹ thuật) tang (để cuộn dây)
   • không ngừng, liên tiếp, liên tục, không gián đoạn; trơn tru
ngoại động từ
 • quấn (chỉ, dây, phím) vào ống, quấn vào cuộn (như) reel in , reel up
nội động từ
 • quay (như) guồng quay tơ
 • kêu sè sè (như) guồng quay tơ (dế, cào cào...)
   • tháo (chỉ) ra khỏi ống, tháo ra khỏi cuộn
   • (nghĩa bóng) thuật lại lưu loát trơn tru, đọc lại lưu loát trơn tru
danh từ
 • điệu vũ quay (ở Ê-cốt)
 • nhạc cho điệu vũ quay (ở Ê-cốt)
nội động từ
 • nhảy điệu vũ quay
danh từ
 • sự quay cuồng
 • sự lảo đảo, sự loạng choạng
nội động từ
 • quay cuồng
mọi vật quay cuồng trước mắt nó
 • chóng mặt, lảo đảo, choáng váng
đầu tôi choáng váng; tôi chóng mặt lảo đảo
 • đi lảo đảo, loạng choạng
đi lảo đảo như người say rượu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt