<
Trang chủ » Tra từ
red  
[red]
tính từ (so sánh)
 • đỏ (đồ vật)
mực đỏ
trời ráng đỏ
chiếc xe hơi màu đỏ
 • đỏ bừng vì thẹn, giận dữ.. (về khuôn mặt)
đỏ mặt
má đỏ
đỏ mặt; hoá đỏ
giận đỏ mặt
 • đỏ hoe, viền đỏ (về mắt)
đỏ hoe vì khóc
 • hung hung đỏ, hoe hoe, có màu nâu đỏ (về tóc, lông thú)
hươu hung
sóc hung
tóc hung hung đỏ
 • đẫm máu, ác liệt
những bàn tay đẫm máu
cuộc quyết chiến, cuộc chiến đấu ác liệt
 • ( Red ) Xô Viết, Nga
Hồng quân (tức quân đội Liên Xô cũ)
 • cách mạng, cộng sản; cực tả
cờ đỏ, cờ cách mạng
những tư tưởng cách mạng, những tư tưởng cộng sản
   • bừng bừng nổi giận, nổi xung
   • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) không đáng đồng xu
   • không đáng đồng xu
   • đỏ như gấc
danh từ
 • màu đỏ
màu đỏ sáng
 • ( the reds ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( số nhiều) những người da đỏ
 • hòn bi a đỏ
 • ô đỏ (bàn rulet đánh bạc)
 • quần áo màu đỏ
mặc quần áo đỏ
 • ( Reds ) những người cách mạng, những người cộng sản
 • ( Red ) (thông tục) người ủng hộ cách mạng, người ủng hộ các chính sách cấp tiến
 • (thông tục) vàng
 • (kế toán) bên nợ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị thiếu hụt, bị hụt tiền
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị hụt tiền
   • mắc nợ
   • (thông tục) có nhiều nợ hơn tài sản có; (làm cho ai phải) nợ tiền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt