<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rectiligne  
tính từ
  • thẳng.
đại lộ thẳng
chuyển động thẳng
tam giác thẳng.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt