<
Trang chủ » Tra từ
recherché  
[rə'∫eə∫ei]
tính từ
  • cầu kỳ, điệu bộ, trau chuốt quá mức
một ý nghỉ cầu kỳ
  • chọn lọc, chọn lựa rất cẩn thận
thực đơn kén chọn (cho người sành ăn..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt