<
Trang chủ » Tra từ
really  
['riəli]
phó từ
  • thực, thật, thực ra
thực ra thì anh nghĩ như thế nào về việc ấy
thực ra đó là lỗi của tôi
có đúng thật không?
thật không?
không thật à!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt