<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raté  
tính từ
  • (thân mật) hỏng, làm hỏng
bánh ngọt làm hỏng
  • thất bại
danh từ giống đực
  • (thân mật) kẻ thất bại, kẻ bất đắc chí
  • sự tịt (súng); phát súng tịt
  • tiếng xẹt xẹt (động cơ nổ chạy trục trặc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt