<
Trang chủ » Tra từ
rapport  
[ræ'pɔ:]
danh từ
  • quan hệ, giao tiếp, hoà hợp
có quan hệ với ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt