<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rapide  
tính từ
 • mau, nhanh, chóng; mau lẹ
phản ứng nhanh
cử động mau lẹ
sự tiến bộ nhanh chóng
làm việc nhanh chóng, mau lẹ
tính nhanh, tính nhẩm
cái nhìn liếc qua (nhìn trộm)
đọc nhanh, đọc lướt qua
(đường sắt) chuyến xe tốc hành
đầu óc lanh lợi
lời văn linh hoạt
Phản nghĩa Lent
 • dốc đứng
cầu thang dốc đứng
   • thép gió
   • nhanh như chớp
   • sự thở hổn hển, thở dốc
danh từ giống đực
 • (đường sắt) chuyến xe tốc hành
 • ghềnh
sự xuống ghềnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt