<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raison  
danh từ giống cái
 • lý tính
lý tính phân biệt con người với thú vật
 • lẽ phải
hợp lẽ phải
trái lẽ phải
 • lý, lý lẽ
có lý
lý lẽ có sức thuyết phục
 • lý do, cớ
có lý do xác đáng để từ chối
vì lý do gì?
 • (toán học) tỷ lệ
tỷ lệ thuận
 • (toán học) công sai (của cấp số cộng); công bội (của cấp số nhân)
   • huống chi
   • với giá là
   • theo tỷ lệ là
   • theo lý, theo
   • đúng hay sai, phải hay trái
   • có lý
anh ta có lý khi ra đi
   • thắng được việc gì
   • thắng ai; thuyết phục được ai
   • điều đó không có nghĩa lý gì
   • không phải là một lý do
   • đúng theo lẽ
   • không phải cứ so sánh được là hợp lý
   • (từ cũ, nghĩa cũ) đòi phải đền tội xúc phạm
   • nhận rằng ai có lý
   • vì, vì lẽ
   • biết nghe lẽ phải
   • (từ cũ, nghĩa cũ) vật tưởng tượng
   • nó không được bình thường đâu, nó hơi điên đấy, nó gàn gàn
   • cái gì cũng có hạn
   • lý do mạnh nhất
   • tuổi bắt đầu có lý trí ( 7 tuổi)
   • lý của kẻ mạnh
   • hôn nhân vì lẽ phải (không phải vì yêu nhau)
   • buộc ai phải nghe theo
   • nói có lý lẽ
   • mất trí, điên
   • quá mức
   • không có lý do xác định (xác đáng)
   • để cho hợp với công lý
   • lý do tồn tại
   • tên pháp lý (của một tổ chức thương nghiệp)
   • thuyết phục ai làm theo lẽ phải
   • (từ cũ, nghĩa cũ) chứng minh; giải thích (điều gì)
   • vô lý, khó hiểu
   • không có ý nghĩa gì
   • không có lý do gì, vô duyên vô cớ
   • đành chịu
   • chịu theo lẽ phải
   • nhận lý lẽ của ai là đúng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt