<
Trang chủ » Tra từ
raised  
[reizd]
tính từ
  • nổi, đắp nổi
  • nở bằng men (bột...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt