<
Trang chủ » Tra từ
rainfall  
['reinfɔ:l]
danh từ
  • trận mưa rào
  • lượng mưa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt