<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raide  
tính từ
 • cứng đờ
cẳng cứng đờ
tóc cứng đờ
 • dốc đứng
sườn dốc đứng
cầu thang dốc đứng
 • căng
dây căng
 • cứng nhắc, cứng rắn
thái độ cứng nhắc
tính cứng rắn
 • (thân mật) kỳ quặc, khó tin; khó chịu
lý lẽ kỳ quặc
có thể lắm nhưng khó tin
 • (thông tục) say rượu
say khướt
 • (thông tục) không một xu dính túi, cháy túi
không một xu dính túi, kiết quá
 • mạnh, năng (rượu)
   • ở trong tình thế khó xử
phó từ
 • dốc đứng
lối mòn dốc đứng
 • mạnh
đánh mạnh quả bóng
 • ngay, tươi
ngã xuống chết tươi
   • đối xử hơi tàn tệ với ai
   • (thông tục) rất mạnh
danh từ giống đực
 • (thú y học) chứng cứng đờ chân (của cừu non)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt