<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rafale  
[rə'fa:l]
danh từ
  • (quân sự) cuộc oanh kích ồ ạt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt