<
Trang chủ » Tra từ
rabbit  
['ræbit]
danh từ
 • con thỏ
thỏ nhà
thỏ rừng
thỏ đực
thỏ cái
 • lông thỏ; thịt thỏ
(thuộc ngữ) bánh nhân thịt thỏ
 • người nhút nhát, người nhát như thỏ
 • (thông tục) đấu thủ xoàng (nhất là trong ten-nít)
   • sinh sôi nảy nở nhanh, đẻ nhanh (như) thỏ
   • món bánh mì rán với phó mát
nội động từ
 • (từ lóng) nói dông dài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt