<
Trang chủ » Tra từ
ra da  
[ra da]
  • Scar over (of a wound).
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt