<
Trang chủ » Tra từ
rừng rậm  
[rừng rậm]
  • dense wood; thick forest
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt