<
Trang chủ » Tra từ
rậm  
[rậm]
tính từ
  • thick; bushy; dense; close-planted; thick-set
thick forest
thick hair
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt