<
Trang chủ » Tra từ
rơm  
[rơm]
danh từ
  • straw, thatch, haulm
rice traw
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt