<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rơ-mông-toa  
[rơ-mông-toa]
  • (nói về đồng hồ) (từ gốc tiếng Pháp là Remontoir) winder
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt