<
Trang chủ » Tra từ
rìa  
[rìa]
danh từ
  • edge; fringe
  • margin (of paper, books, etc.); border; edge
the curb
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt