<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
résultat  
danh từ giống đực
  • kết quả
kết quả kỳ thi
đạt kết quả tốt
ngắm đến một kết quả
kết quả của một công việc
sự công bố kết quả
kết quả của trận đấu
kết quả chung cuộc
  • (toán học) đáp số
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt