<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réglementaire  
tính từ
  • (thuộc) quy chế.
quyền đặt quy chế, quyền lập quy
  • đúng quy chế, hợp cách.
chứng chỉ này không hợp cách.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt