<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réflexion  
danh từ giống cái
  • (vật lý học) sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại
góc phản xạ
  • sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, điều suy nghĩ; ý nghĩa
thái độ biểu thị một sự suy nghĩ sâu sắc
có những điều suy nghĩ nghiêm túc
  • điều nhận xét; (thân mật) điều nhận xét ác ý
một điều nhận xét làm mếch lòng
      • nghĩ kỹ lại thì
      • sau khi suy nghĩ kỹ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt