<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réfléchissant  
tính từ
  • phản chiếu, phản xạ, dội lại
khả năng phản chiếu của gương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt