<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
récompenser  
ngoại động từ
  • thưởng
thưởng một học sinh giỏi
được thưởng vì những cố gắng của mình
  • trừng phạt
trừng phạt một kẻ phản bội vì những hành động nham hiểm của nó
  • (từ cũ; nghiã cũ) đền bù
đền bù lại thì giờ đã mất
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt