<
Trang chủ » Tra từ
rát  
[rát]
tính từ
  • smarting, sharp, piercing, poignant, cutting, keen, burning, burn
violent pain; burning pain
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt