<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rách toang  
[rách toang]
  • shattered/ripped to pieces
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt