<
Trang chủ » Tra từ
rách rưới  
[rách rưới]
tính từ
  • ragged; in rags
clothes were in tatters
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt