<
Trang chủ » Tra từ
quyền bính  
[quyền bính]
danh từ
  • power, influence
  • power, authority
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt