<
Trang chủ » Tra từ
quitter  
['kwitə]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bỏ việc, người trốn việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt