<
Trang chủ » Tra từ
quinine  
[kwi'ni:n]
Cách viết khác : quinia ['kwiniə]
danh từ
  • (dược học) ki-nin; thuốc đắng chữa sốt rét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt