<
Trang chủ » Tra từ
quickly  
['kwikli]
phó từ
  • nhanh, nhanh chóng
nói rất nhanh
chạy rất nhanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt