<
Trang chủ » Tra từ
question mark  
Tin học
  • dấu hỏi Ký hiệu dã biểu (?) thay thế cho một ký tự đơn tại một vị trí xác định, khác với dấu sao dùng để thay cho một số ký tự. Ví dụ trong AB? DE, chỉ có các tên tệp hoặc các chuỗi ký tự nào dài năm ký tự với AB là hai ký tự đầu và DE là hai tự cuối mới được chọn. Xem asterisk , và wildcard
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt