<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quest  
[kwest]
danh từ
  • sự truy tìm, sự truy lùng, sự lục soát
tìm kiếm, truy lùng
  • (từ cổ,nghĩa cổ) vật tìm kiếm, vật truy lùng
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự điều tra; cuộc điều tra; ban điều tra
sự điều tra về một vụ chết bất thường
nội động từ
  • đi tìm, lùng (chó săn)
  • (thơ ca) tìm kiếm
      • đi lùng quanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt